Cena za usługę ustalana jest w oparciu o informacje uzyskane od Klienta. Podczas spotkania dokładnie analizujemy potrzeby Klienta , co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy. Po określeniu zakresu usług, ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla każdej ze stron cenę świadczonych usług.

Na cenę wpływa przede wszystkim ilość dokumentów źródłowych, raportów, ilości pracowników, zleceniobiorców, ilości amortyzowanych środków trwałych a także stopień trudności danego zagadnienia.

Cena usługi podlega negocjacji, i tak dla przykładu:
- książka przychodów i rozchodów ( do 10 dokumentów) cena od 200,00 zł
- księga handlowa ( do 10 dokumentów) cena od 400,00 zł
- obsługa kadrowa i płacowa Pracownika - 35,00 zł
- obsługa kadrowa i płacowa zleceniobiorcy - 30 zł