Porównując etat z działalnością gospodarczą istotną różnicą jest wysokość składek ZUS. W przypadku umowy o pracę składki są wyliczane procentowo od naszego wynagrodzenia, prowadząc działalność należności do ZUS są stałe, bez względu na wielkość przychodu.

Zakładając własną działalność gospodarczą możemy skorzystać z ZUS-u preferencyjnego przez pierwsze 24 miesiące. Ulga dotyczy tylko składek społecznych i aby z niej skorzystać należy spełnić określone warunki:

·  w przeciągu 60 miesięcy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej,

·  nie będziemy świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywaliśmy, w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeśli byliśmy zatrudnieni na postawie umowy zlecenia lub o dzieło i teraz będziemy świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, możemy skorzystać z ZUS-u preferencyjnego. Jeśli byliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i świadczymy usługi na rzecz byłego pracodawcy ale zakres świadczonych przez nasz usług będzie inny, również ZUS preferencyjny nam przysługuje.

W czasie choroby osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (będąca na L4) otrzymuje 80% wynagrodzenia za czas zwolnienia. W przypadku działalności, z zasiłku chorobowego można skorzystać, jeśli opłacamy składkę chorobową w terminie, nieprzerwanie przez 90 dni; za okres choroby nie opłacamy składek społecznych. Należy jednak pamiętać, iż wysokość chorobowego nie będzie wysoka.Dla przedsiębiorcy składka chorobowa jest dobrowolna, tym samym składki ZUS mogą być jeszcze mniejsze. Konsekwencją w przypadku choroby jest brak prawa do zasiłku chorobowego. Także przedsiębiorco:

przeprowadź analizę swoich prognozowanych przychodów, kosztów, składek ZUS, podatku i ewentualnych ulg, zobacz co opłaca Ci się bardziej – samozatrudnienie, umowa o pracę a może rozpocznij własny biznes nie związany z poprzednią ścieżką zawodową. Zapraszamy serdecznie, jesteśmy do Państwa usług