Jednolity plik kontrolny to nic innego jak zbiór danych ułożonych w określonej odgórnie strukturze i kolejności zaciągniętych z programów informatycznych służących do prowadzenia księgowości. Czyli jest to dodatkowa ewidencja prowadzona w formie elektronicznej spajająca dane wg określonych struktur:

·  ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK VAT

·  podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK PKPIR

·  ewidencja przychodów – JPK EWP

·  faktury sprzedaży VAT – JPK FA

·  wyciąg bankowy – JPK WB

·  magazyn – JPK MAG

Jednolity plik kontrolny obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców którzy korzystając z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej (czy to pudełkowych, czy systemów księgowości online czy prowadzących rozliczenia w plikach excel), z tym że obowiązki dla każdej grupy zostały rozłożone w czasie.

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje od:

·  1 lipca 2016r. – duże podmioty

·  1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty

·  1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców

Mikro przedsiębiorcą są te firmy, które spełniają łącznie oba warunki. Zatem przedsiębiorca, który w jednym z dwóch ostatnich lat osiągnął lub przekroczył średnioroczne zatrudnienie w wysokości 10 osób będzie uznawany za Małego przedsiębiorcę nawet jeżeli jego obroty nie przekroczyły 2 mln EURO.

·  określa się je w przeliczeniu na pełne etaty (tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu; ułamkowe części podlegają sumowaniu);

·  nie dotyczy zleceniobiorców ani samozatrudnionych;

Przedsiębiorco, jeśli chcesz wiedzieć więcej o JPK – zadzwoń do nas – zapraszamy!